سلام کاربر محترم خوش آمدی
بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید
سپس روی دکمه سفارش کلیک کنید

خرید کارت عضویت یکساله فنی ‏یار و امداد خودرو

golden_cart

طلایی

150,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  نا محدود رایگان

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  نا محدود رایگان

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  نا محدود رایگان

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  نا محدود رایگان

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  نا محدود رایگان

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  نا محدود رایگان

 • اتصال باطری به باطری و تست باطری و تست فیوزها

  نا محدود رایگان

 • ایاب و ذهاب رایگان

  نا محدود رایگان

 • تخفیف در سایر خدمات فنی یار فقط در تهران

  10%

silver_cart

نقره ای

100,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  هفت بار رایگان

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  سه بار رایگان

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  دو بار رایگان

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  یک بار رایگان

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  یک بار رایگان

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  یک بار رایگان

 • اتصال باطری به باطری و تست باطری و تست فیوزها

  یک بار رایگان

 • ایاب و ذهاب رایگان

  هفت بار رایگان

 • تخفیف در سایر خدمات فنی یار فقط در تهران

  5%

boronz_cart

برنزی

70,000 تومان

 • اعزام امدادگر متخصص به صورت شبانه روزی به سراسرکشور

  دو بار رایگان

 • حمل خودرو در شهر با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا30کیلومتر

  یک بار رایگان

 • حمل خودرو در جاده با خودروسوار و یدک کش تا اولین شهر/ تعمیرگاه تا 50 کیلومتر

  یک بار رایگان

 • تعویض تسمه ها درشرایط عادی و خودروهای قابل انجام

  10 درصد تخفیف

 • تعویض لاستیک پنچر با زاپاس

  یک بار رایگان

 • سوخت رسانی درصورت توقف خودرو به دلیل اتمام بنزین درشهر و جاده

  10 درصد تخفیف

 • اتصال باطری به باطری و تست باطری و تست فیوزها

  10 درصد تخفیف

 • ایاب و ذهاب رایگان

  دو بار رایگان

 • تخفیف در سایر خدمات فنی یار فقط در تهران

  3%